top of page

"Ett framträdande som visade stor kärlek till verket, texten och musiken."

Yngve Bernhardsson

Lunds Kammarmusiksällskap

"Att en föreläsning om Finland och 1918 kan vara så musikaliskt medryckande."

Pro Musica, Karlshamn

Current programs 2020/2021

Aktuella program 2020/2021

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Jenny Lind 200 years

Duo Karhuluoma-Andersson perform the greatest arias and songs, which tell the life history of a Swedish Superstar

Jenny Lind was Sweden's first international superstar. She was sweetly dubbed "The Swedish nightingale". Those desiring to see and hear her could pay as much as one year's salary or even more to purchase a concert ticket. She was exceptionally gifted: she was able to combine her consummate voice with her many-faceted dramatic ability, as well as her soulfulness, which fits so well with simple songs as well as opera. 

Jenny Lind 200 år

Duo Karhuluoma-Andersson framför de största sånger och arior som berättar livshistorien om en svensk världsstjärna.

Jenny Lind var Sveriges första internationella superstjärna. Hon blev populärt kallad "den svenska näktergalen" och de som ville se henne uppträda behövde betala en årslön eller mer för en konsertbiljett. Hon var en exceptionell sångarbegåvning som lyckades kombinera en fulländad sångförmåga med en mångsidig dramatisk talang och en själfullhet som passade såväl vissång som opera.

Please contact for full program

Frauenliebe und leben

A WOMAN´S LIFE AND LOVE

"...Greatest of all is Love..."

 

The forbidden love between Romeo and Juliet; Amelia's love for her son in "Mascarade Ball"; Tosca's devotion to the art; Robert Schumann's description of one woman's love life -  from falling in love, and up until his death; his wife Clara Schumann' s Lieder composed in the early days and years of their marriage; Friend Brahms' love to unavailable Clara -  solely expressed through piano keys, void of lyrics. 

Opera and singer's world is full of love stories: joyful, giddy, full of passion and fulfillment, but also with a flip side: jealousy, unfaithfulness, separation. Both of these sides have inspired composers to put into words and notes the feelings that all of us at one time or another have experienced.

Frauenliebe und leben

EN KVINNAS LIV OCH KÄRLEK

Men störst av allt är kärleken.

Den förbjudna kärleken mellan Romeo och Julia, Amelias kärleks till sin son i Maskeradbalen, Toscas kärlek till konsten. Robert Schumanns beskrivning av en kvinnans kärleksliv  - från förälskelse till döden. Hans fru Clara Schumanns sånger skrivna under början av deras äktenskap. Vännen Brahms kärlek till den oåtkomliga Clara, endast ordlöst uttalad genom pianot.

Operans och sångernas värld är full av kärleksberättelser - lyckliga, bubblande, fyllda med förälskelse och uppfyllelse. Men även en baksida med avundsjuka, otro och separation. Båda sidor har inspirerat kompositörer att sätta ord och ton på känslor som alla någon gång har upplevt.

Please contact for full program

Bibel´s women

EXPERIENCE EVENTS FROM THE OLD TESTAMENT THROUGH THE EYES OF A WOMAN

The Old Testament´s most well-known stories (Babylonia and Caesar Augustus´ empire, for example) are full of dramatic fates of women.

The Duo Karhuluoma-Andersson bring to life the fortunes of some of these women, as in the world of opera: the music of Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini and Camille Saint-Saëns.

Bibelns kvinnor

UPPLEV GAMLA TESTAMENTETS HÄNDELSER UR KVINNANS PERSPEKTIV

Gamla testamentets mest kända berättelser bl.a. om Babylonien och Kejsar Augustus rike innehåller många starka kvinnoöden.

Duo Karhuluoma-Andersson låter Bibelns kvinnor träda fram - gestaltade i operans värld.

Musik av Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini och Camille Saint-Saëns.

Please contact for full program

20180127_133226_6890-2.jpg
20180127_133226_6890-2.jpg
20180127_133226_6890-2.jpg
20180127_133226_6890-2.jpg
20180127_133226_6890-2.jpg
20180127_133226_6890-2.jpg
20180127_133226_6890-2.jpg
20180127_133226_6890-2.jpg
20180127_133226_6890-2.jpg

Finland and Nordic countries

Finnish songs are hidden jewels for many. They possess sounds from the magical Kalevala, of vast forests and a country with harsh historical periods as well as a country, which has fought hard for its independence.

 

The Duo Karhuluoma-Andersson present a program from their home country: a program, which reflects the complexities of the native soul from Sweden´s Eastern neighbour.

 

This program closes with numbers from other Nordic countries: Swedish and Danish songs of tension and resolve. World War I has just ended, and the music is dramatic: stormy and affirming of life.

20180127_133226_6890-2.jpg

Finland och Norden

De finska sångerna är för många en oupptäckt juvel. De bär med sig klanger från folkeposet Kalevala, de vidsträckta skogarna och ett land med en tidvis barsk historia, som fått kämpa för sin självständighet. 

Duo Karhuluoma-Andersson framför ett program från sitt hemland, i ett urval som speglar den komplexa folksjälen från grannlandet i öst.

Konserten avslutas i övriga norden, med spänningsfylld musik från Sverige och Danmark. Första världskriget har precis tagit slut och musiken är både stormig och livsbejakande.

Please contact for full program

20180127_133226_6890-2.jpg
20180127_133226_6890-2.jpg
20180127_133226_6890-2.jpg
bottom of page