Sopran 1

Kyrie Sopran 1 - Fauré
00:00 / 00:00
Offertoire Sopran 1 - Fauré
00:00 / 00:00
Sanctus Sopran 1 - Fauré
00:00 / 00:00
Agnus Dei sopran 1 - Fauré
00:00 / 00:00
Libera me Sopran 1 - Fauré
00:00 / 00:00
In paradisum Sopran 1 - Fauré
00:00 / 00:00

Alt 1

Kyrie Alt 1 - Fauré
00:00 / 00:00
Offertoire Alt 1 - Fauré
00:00 / 00:00
Sanctus Alt 1 - Fauré
00:00 / 00:00
Agnus Dei Alt 1 - Fauré
00:00 / 00:00
Libera me Alt 1 - Fauré
00:00 / 00:00
In paradisum Alt 1 - Fauré
00:00 / 00:00
Suscepit Israel Alt -
00:00 / 00:00
Suscepit Israel Mezzosopran -
00:00 / 00:00
Kyrie Eleison Mezzosopran -
00:00 / 00:00
Dona nobis pacem alt -
00:00 / 00:00

Sopran 2

Kyrie Sopran 2 - Fauré
00:00 / 00:00
Offertoire Sopran 2 - Fauré
00:00 / 00:00
Sanctus Sopran 2 - Fauré
00:00 / 00:00
Agnus Dei Sopran 2 - Fauré
00:00 / 00:00
Libera me Sopran 2 - Fauré
00:00 / 00:00
In paradisum Sopran 2 - Fauré
00:00 / 00:00

Alt 2

Kyrie Alt 2 - Fauré
00:00 / 00:00
Offertoire Alt 2 - Fauré
00:00 / 00:00
Sanctus Alt 2 - Fauré
00:00 / 00:00
Agnus Dei Alt 2 - Fauré
00:00 / 00:00
Libera me Alt 2 - Fauré
00:00 / 00:00
In paradisum Alt 2 - Fauré
00:00 / 00:00
Suscepit Israel sopran -
00:00 / 00:00
Kyrie Eleison Alt -
00:00 / 00:00
Kyrie Eleison sopran -
00:00 / 00:00
Dona nobis mezzosopran -
00:00 / 00:00
Dona nobis pacem sopran -
00:00 / 00:00

Stabat Mater

Stabat Mater sats 1 - Sopran 1
00:00 / 00:00
Stabat Mater sats 1 - Sopran 2
00:00 / 00:00
Stabat Mater sats 1 - Alt
00:00 / 00:00
Stabat Mater sats 5 - Sopran 1
00:00 / 00:00
Stabat Mater sats 8 - Sopran 1
00:00 / 00:00
Stabat Mater sats 8 - Sopran 2
00:00 / 00:00
Stabat Mater sats 12 - Sopran 1
00:00 / 00:00
Stabat Mater sats 3 - Sopran 1
00:00 / 00:00
Stabat Mater sats 3 - Sopran 2
00:00 / 00:00
Stabat Mater sats 3 - Alt
00:00 / 00:00
Stabat Mater sats 5 - sopran 2
00:00 / 00:00
Stabat Mater sats 5 - alt
00:00 / 00:00
Stabat Mater sats 8 - Alt
00:00 / 00:00
Stabat Mater sats 12 - Sopran 2
00:00 / 00:00
Stabat Mater sats 12 - Alt
00:00 / 00:00